egyensúly

Spiritualitás a kiegyensúlyozott és boldogabb élet reményében

Vannak, akik mélyen benne vannak, mások nyitottak, de olyanok is akadnak, akik lemondóan legyintenek a spirituálisra. Mielőtt véleményt formálnánk, érdemes tisztában lennünk azzal, hogy mi is valójában a spirituális jelentése.

A spiritualitás nem az anyagi dolgokkal, hanem az emberi lélekkel és szellemmel foglalkozik. Gyakran megfoghatatlan és misztikus formában teszi ezt, akár vallásos szemléletről, akár ezoterikus megközelítésről van szó.

Ezotéria, lélekértelmezés, természetfeletti erők a spirituális ember világnézetének része. Egy magasabb szintű rend, tudatos cél és értelem a belső világunkban. Amikor saját magunk mellett a környezetünk is számít és pozitív hozzáállással embertársaink javára válhatunk, az jó érzéssel tölt el minden résztvevőt.

A spirituális világnézet folyamatos törekvéssel jár. Őszintén felvállalni a konfliktusokat, hibákat és a keletkező negatív érzelmeket ahelyett, hogy a tökéletes eszményképét hajszolnánk. Hiszen emberek lévén még spirituális eszméket követve sem lehetünk tökéletesek.

A spirituális gyakorlás egyik formája a Jikidenreiki, amely a hétköznapi életben hasznosítható önismeretet helyezi fókuszba. Az önvizsgálat célja és eredménye önmagunk reális megítélése és a belső világunkkal való szembenézés képességének megerősítése.

A spirituális elmélkedés fő gondolatkörei:

  • Gondolataink valós oldala,
  • saját életünk valódi értékelése,
  • dolgok, amiért hálásak lehetünk,
  • reakcióink környezetünkre,
  • kommunikációnk reális értékelése,
  • tetteink megítélése mások szempontjából is,
  • kapcsolataink minősége,
  • világi és spirituális céljaink és az ezzel kapcsolatos tudatosság.

Komolyan végiggondolva az említett kérdésköröket nyilván mindenki számára kirajzolódik a spirituális útkeresés és fejlődés lehetősége. Jönnek az „aha” élmények, ráébredések, az önreflexió, melynek hatására egyre jobban kezünkbe vesszük az irányítást életünk felett. Ez a spirituális tudatosság lényege.

A sikeres fejlődés hozadéka, a spiritualitás haszna pedig a létezésünkben, gondolkodásunkban, cselekedeteinkben megnyilvánuló belső harmónia, amihez a reiki téged is könnyen eljuttathat.